Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen logotyp

Webbplats

Arbetsformedlingen.se Gör plats.se

Telefonnummer

0771-41 64 16

Öppettider

Har öppet (stänger 20.00 idag)
 • Vardagar 8.00-20.00
 • Helger 9.00-16.00

Det finns 320 arbetsförmedlingar runt om i Sverige.

Citat

Det är optimalt att en viss andel av befolkningen är arbetslös
 • EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • EURES - EURopean Employment Services
 • SSI - Stiftelsen Skandinaviska Institutet
 • UTI - Utländska tekniker och ingenjörer
 • SO - Arbetslöshetskassornas samorganisation
 • AMS - Arbetsmarknadsstyrelsen
 • UGA - Jobbgarantin för ungdomar
 • SSYK
 • AIS - Arbetsförmedlingens InformationsSystem
 • APL - ArbetsPlatsLärande
 • TYA
 • SCB - Statistiska centralbyrån
 • SSYK - Standard för svensk yrkesklassificering
 • ISCO - Internationella yrkesstandarden
 • Inter­nationella yrkes­klassifika­tionen ISCO?08 (Inter­national Standard Classification of Occupation 2008) Inter­nationella arbets­organisa­tionen (ILO)
 • NEL -

Yrkesområden

 • Administration, ekonomi, juridik
 • Bygg och anläggning
 • Chefer och verksamhetsledare
 • Data/IT
 • Försäljning, inköp, marknadsföring
 • Hantverksyrken
 • Hotell, restaurang, storhushåll
 • Hälso- och sjukvård
 • Industriell tillverkning
 • Installation, drift, underhåll
 • Kropps- och skönhetsvård
 • Kultur, media, design
 • Militärt arbete
 • Naturbruk
 • Naturvetenskapligt arbete
 • Pedagogiskt arbete
 • Sanering och renhållning
 • Socialt arbete
 • Säkerhetsarbete
 • Tekniskt arbete
 • Transport

Externa länkar

Samhall logotyp