Arkimedes princip

Arkimedes princip

Citat

Allt som är nedsänkt i en vätska påverkas av en lyftkraft som är lika stor som massan (vikten) av den undanträngda vätskan.

Arkimedes princip säger att allt som är nedsänkt i en vätska påverkas av en lyftkraft som är lika stor som massan (vikten) av den undanträngda vätskan. Detta är egentligen ganska logiskt om man tänker efter...