Domän

.se .se Piratebay hand

Förkortningar

Exempel

protokoll://subdomän.domän.topdomän/mapp/:port

RFC

2606 1591

Reserverade toppdomäner enligt RFC2606

Reserverade andranivåsdomäner enligt RFC2606

Citat

Sedan är det möjligt att registrera .se-domäner med tecknen å, ä och ö

Domänens delar

Punicode

Kod

Typer av DNS

Typer av DNS-inställningar

  • Web alias
  • Web forward
  • A
  • Cname
  • Mx

Citat

Ändring av DNS-poster kan dröja ca 2-3 timmar innan det helt slår igenom helt i DNS-servrar runt om i världen
Rocket chat logotyp

Exempel på förkortade domännamn med passande toppdomäner

Domän med PHP

$_SERVER['HTTP_HOST'] $_SERVER['SERVER_NAME']

Externa länkar

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden). # All rights reserved. # The information obtained through searches, or otherwise, is protected # by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions. # It is also subject to database protection according to the Swedish # Copyright Act. # Any use of this material to target advertising or # similar activities is forbidden and will be prosecuted. # If any of the information below is transferred to a third # party, it must be done in its entirety. This server must # not be used as a backend for a search engine. # Result of search for registered domain names under # the .se top level domain. # This whois printout is printed with UTF-8 encoding. #