Kolväten

Förkortningar

  • LPG - Liquefied petroleum gas
Alkaner (CnHn+2) Alkener (CnHn) Alkyner (CnHn-2)
Metan (C1H4) Meten (C1H2) Metyn (C1H0)
Etan (C2H6) Eten (C2H4) Etyn (C2H2)
Propan (C3H8) Propen (C3H6) Propyn (C3H4)
Butan (C4H10) Buten (C4H8) Butyn (C4H6)
Pentan (C5H12) Penten (C5H10) Pentyn (C5H8)
Hexan (C6H14) Hexen (C6H12) Hexyn (C6H10)
Heptan (C7H16) Hepten (C7H14) Heptyn (C7H12)
Oktan (C8H18) Okten (C8H16) Oktyn (C8H14)
Nonan (C9H20) Nonen (C9H18) Nonyn (C9H16)
Decan (C10H22) Decen (C10H20) Decyn (C10H18)
Undekan (C11H24) Undeken (C11H22) Undekyn (C11H20)
Dodekan (C12H26) Dodeken (C12H24) Dodekyn (C12H22)
Tridekan (C13H28) Trideken (C13H26) Tridekyn (C13H24)
Tetradekan (C14H30) Tetradeken (C14H28) Tetradekyn (C14H26)
Pentadekan (C15H32) Pentadeken (C15H30) Pentadekyn (C15H28)
Hexadekan (C16H34) Hexadeken (C16H32) Hexadekyn (C16H30)
Heptadekan (C17H36) Heptadeken (C17H34) Heptadekyn (C17H32)
Oktadekan (C18H38) Oktadeken (C18H36) Oktadekyn (C18H34)
Nonadekan (C19H40) Nonadeken (C19H38) Nonadekyn (C19H36)
Eikosan (C20H42) Eikosen (C20H40) Eikosyn (C20H38)

Där n är ett godtyckligt tal mellan 1 och 20