Lagar

Sveriges domstolar logotyp

Förkortningar

 • FRA
 • PUL - Personuppgiftslagen
 • DMCA - Digital Millennium Copyright Act
 • LAS - Lagen om anställningsskydd
 • LVM - Lag om vård av missbrukare i vissa fall
 • ALF - Arbetslöshetsförsäkring
 • LOU - Lagen om offentlig upphandling
 • MBL - Medbestämmandelagen

Specialtecken

 • §

Font Awesome

 • fa-balance-scale
 • fa-gavel

Böcker

Citat

Det farliga i vår tid är inte de elaka personernas ondska, utan de goda personernas tystnad
Regelverk kan inte hålla takten med innovation

Grundlagar

 • Regeringsformen (RF)
 • Successionsordningen (SO)
 • Tryckfrihetsförordningen (TF)
 • Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

I Lagen om anställningsskydd (LAS) § 14 andra stycket så står det så här

Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Andra lagar (brott)

 • Stöld
 • Förtal
 • Olaga hot
 • Bedrägeri
 • Våldtäkt
 • Misshandel
 • Mord
 • Vållande till annans död
 • Rån
 • Inbrott
 • Hets mot folkgrupp

Påföljder (straff)

 • Böter
 • Dagsböter
 • Fängelse
Säkerhetsbälte

Externa länkar

Justitia med våg i handen Justitia med våg i handen Justitia med våg i handen Justitia med våg i handen Justitia med våg i handen