Large hadron collider

Insidan av Large hadron collider

Webbplats

Cern.zh

Förkortningar

  • LHC - Large Hadron Collider
  • IPAC - International Particle Accelerator Conference
  • CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (The European Organization for Nuclear Research)

Citat

Det vi ser är en avsaknad, frånvaro och obalans av någonting

Världens största partikelaccelerator. Här undersöker forskare vad materia består av genom att ha sönder den. Protonstrålar accelereras nästan i ljusets hastighet, i båda riktningar, i den 27 kilometer långa ringformade tunnlen, innan de till slut får krocka med varandra. Två tredjedelar av världens partikelfysiker väntar på att få röja upp i bråten efter kollisionerna.

Atlas-detektorn registrerar varenda kollision. Hela detektorn är 8-9 våningar hög. Den väger runt 7 000 ton, det vill säga samma som Eiffeltornet.

Atlass är försedd med hundra miljoner detektorer, och producerar data motsvarande 40 miljoner digitala foton per sekund. På så satt kan man i efterhand följa varje enskild partikels sönderfall.

När protonerna kolliderar skapas nästan alltid nya partiklar med låg massa. Iftast vanliga kvarkar eller hadeoner: protoner, neutroner, (pi)-mesoner. Men emellanåt bildas massivare partiklar. Mer massiva partiklar än Higgs-partiklar ingår inte i standardmodellen, och det är dem som man letar efter.

Uppgraderad

LHC har uppgraderats i ett par års tid, och jhar precis tagits i drift igen. Protonerna accelereras till dubbelt så hög energi som förrut. Det kan hända att fler nya partiklar dyker upp. I så fall kan det mycket väl handla om de svårfångade "Wimparna", och en av dem kan vara den mörka materian.

Allt vi kan se, och inte kan se, har sitt ursprung i det skede av big bang då saker och ting var så heta som de bara kan bli. Det är bara i LHC som energin, i teorin, kan närma sig sådana nivåer som inte har skådats sedan skapelsen.

Land

Kuriosa

Externa länkar