Narkotika

Cannabis PEGI Drugs

Förkortningar

 • LSD - Lysergsyredietylamid
 • MDMA - Metylendioximetamfetamin (ecstasy)

 • THC - Tetrahydrocannabinol (mariana)
 • CBD - Cannabidiol

 • NPS - New Psychoactive Substances
 • SSRI - Selektiva serotoninåterupptagshämmare (Selective serotonin reuptake inhibitor)

 • DoD - Department of defense
 • ATF - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives
 • DEA - Drug Enforcement Agency

 • UCSF - University of California, San Francisco

 • LVM - Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Ordspråk

Gräset är inte grönare på andra sidan

Ändelsen -in

 • Amfetamin
 • Heroin
 • Koffein
 • Kokain
 • Nikotin
 • Morfin

Drogor

 • Alkohol (öl, vin, sprit)
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Ecstasy (MDMA)
 • Hasch
 • Heroin
 • Khat
 • Koffein
 • Kokablad
 • Kokain
 • LSD (lysergsyredietylamid)
 • Marijuana
 • Nikotin
 • Opium
 • Tobak
Strösocker på sked

Vedertagna

Citat

Kan vara beroendeframkallande
Pablo Escobar Beautiful boy Beautiful boy Limitless

Filmer

 • Beautiful boy ()
 • Limitless ()
Vitt pulver Fraktal Spirit of Ecstasy Marianergraven Pervitin

Kuriosa