Tabeller

Tabell med formaterat innehåll Animation av Vim som formaterar markdown för tabell

Förkortningar

  • TOC - Table of contents

Font Awesome

  • fa-table

Typer

Microsoft Office Excel logotyp

Program

  • Excel
Celler

Delar

Skiss av databas

Plats

Tagg i HTML

<table>

Regler för CSS

border-collapse

Invertera dimensioner på axlar för samtliga tabeller på en sida i HTML med Javascript

function tableToArr(table) { tableArr = []; [...table.children[0].children].forEach((tr, row) => { newRow = []; [...tr.children].forEach((td, col) => { newRow.push(td.outerHTML); }); tableArr.push(newRow); }); return tableArr; } function rowsForTable(tableArr) { table = document.createElement('table'); tableArr[0].forEach(rowIndex => { table.append(document.createElement('tr')); }); return table; } function cellsForTable(tableArr, table) { tableArr.forEach((row, rowIndex) => { tableArr[rowIndex].forEach((cell, cellIndex) => { table.children[cellIndex].innerHTML = table.children[cellIndex].innerHTML + cell; }); }); } document.querySelectorAll('table').forEach(currentTable => { tableArr = tableToArr(currentTable); table = rowsForTable(tableArr); cellsForTable(tableArr, table); currentTable.outerHTML = table.outerHTML; });

Töm tabell med MySQL

TRUNCATE TABLE tabellens-namn

Ta bort tabell med MySQL

DROP TABLE tabellens-namn

Skriv ut en tabell i konsolen med JavaScript

console.table([["John", "Smith"], ["Jane", "Doe"], ["Emily", "Jones"]]) ╔═════════╦═══════╗ ║ Column1 ║ MySum ║ ╠═════════╬═══════╣ ║ 1 ║ 6 ║ ║ 2 ║ 6 ║ ║ 3 ║ 6 ║ ║ Total ║ 18 ║ ╚═════════╩═══════╝ HTML 5 logotyp Markdown logotyp Plankor Listor Papper med text på Celler Mynt på sedlar

Kuriosa

Externa länkar