Animationer

Onion skinning

Typer

  • gif-animationer
Animation

Förkortningar

Giphy logotyp Giphy logotyp Giphy animation Tenor logotyp

Tjänster

Programmeringsspråk

Inställningar för animation med hjälp av CSS

  • animation-name
  • animation-duration
  • animation-timing-function
  • animation-delay
  • animation-iteration-count
  • animation-direction
  • animation-fill-mode
  • animation-play-state

Regel för CSS

animation: rotate 2s infinite linear;

Fler regler för CSS

animation-play-state: paused animation-play-state: running animation-delay: 18s

Keyframes i CSS

@keyframes totate { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(360deg); } }

Cubic-bezier i CSS

transition-timing-function: ease; transition-timing-function: cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1); transition-timing-function: ease-in-out; transition-timing-function: cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1); transition-timing-function: ease-in; transition-timing-function: cubic-bezier(0.42, 0, 1, 1); transition-timing-function: ease-out; transition-timing-function: cubic-bezier(0, 0, 0.58, 1);

Request Animation Frame med JavaScript

window.requestAnimFrame = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame}());

Exempel på ramverk för animationer med hjälp av JavaScript

Github

Pacman animation

Spel

  • Pacman
Exempel på cinemagraph

Externa länkar

Seven segment display animation Stich animation Animerad bild på jorden Animerad bild på rymden