Random

Mystery box från Super Mario

Förkortningar

  • RND - Random
  • RAM - Random access memory

Font Awesome

  • fa-random
  • fa-question

Random plus eller minus med JavaScript

(Math.random() - 0.5) * 2

Random färg med JavaScript

document.body.style.background = '#' + (Math.random().toString(16) + "000000").substring(2,8);

Random värde med JavaScript

Returnera ett random nummer mellan 0 (inklusive) och 1 (exklusive).

Math.random();

Mellan 0-10

Math.floor(Math.random()*11)

Random värde från array med JavaScript

rand = myArray[Math.floor(Math.random() * myArray.length)];

Funktion för att slumpa ett tal mellan 0 och 10 med PHP

rand(0, 10)

UNIX

/dev/urandom /dev/random

Tjänster

Företag

Externa länkar

iPod Shuffle

Kuriosa

Unown