Beacons

Stöd för beacons

Förkortningar

  • BLE - Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart)
  • BKN - Beacons
  • UUID - Universally Unique Identifier
  • EID - Ephemeral ID
Estimote

Företag som säljer Eddystone

Plugins till CordovaGitHub

Tillämpning av beacons Bild från presentation

Externa länkar

Beacons for Chrome Informationsflöde Knaperstekt bacon

Kuriosa

Building an OS for the physical world