MVC

MVC

Förkortningar

  • MVC - Model, View and Controller
  • MVW - Model-View-Whatever

  • MVC - Model-View-Controller
  • MVP - Model-View-Presenter
  • MVVM - Model-View-ViewModel
  • MVVM - Model-View-ViewModel
  • MVW / MV* - Model-View-Whatever

  • HMVC - Hierarchical Model-View-Controller
  • MMV - Multiuse Model View
  • MVA - Model-View-Adapter

Ett designmönster. Förkortning för model, view, controller...

Ramverk

Externa länkar