Kvarkar

Förkortningar

  • MATCHOS - massove astrophysical compact halo objects
  • WIMPS - weekly interacting massive particles
  • VLT - very large telescope
  • ADMX - Axion Dark Mater Experiment
  • LSST - The Large Synoptic Survey Telescope

Det som atomer består av. Det finns olika kvarkar...

Det finns sex kvarkar, sex leptoner, och higgsbosonen.

Hubble upptäckte att universum expanderar

Big Bang ägde rum 13,8 miljarder år sedan