Visste du?

 • Att det finns en tagg som handlar om samma saker som denna sidan. Den ser ut såhär

Matematik

Ekvation Sinus- och cosinus-kurva

Specialtecken

 • ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹
 • ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
 • ¼
 • ½
 • ¾
 • ²
 • ³
Kulram Stor miniräknare Räknesticka

Prylar

Förkortningar

 • PDMAS - Parantes, Division, Multiplikation, Addition, Subtraktion
 • MGN - Minsta gemensamma nämnare

Förkortningar

 • Sine (sin)
 • Cosine (cos)
 • Tangent (tan)

Förkortningar

 • Secant (sec)
 • Cosecant (csc)
 • Cotangent (cot)

Geometriska figurer

Fraktal

Matematiska begrepp

Mathlab logotyp Mathlab logotyp

Program

Pi

Externa länkar