Visste du?

  • Att det finns en tagg som handlar om samma saker som denna sidan. Den ser ut såhär

Matematik

Ekvation Sinus- och cosinus-kurva Kulram

Prylar

Förkortningar

  • PDMAS - Parantes, Division, Multiplikation, Addition, Subtraktion
  • MGN - Minsta gemensamma nämnare

Förkortningar

  • Sine (sin)
  • Cosine (cos)
  • Tangent (tan)

Förkortningar

  • Secant (sec)
  • Cosecant (csc)
  • Cotangent (cot)

Geometriska figurer

Fraktal

Matematiska begrepp

Stor miniräknare Pi

Externa länkar