Visste du?

  • Att det finns en tagg som handlar om samma saker som denna sidan. Den ser ut såhär

Kemi

Emulsion med färg Diffusion Kemikalier

Font Awesome

  • fa-flask

Några ämnen

AGA logotyp

Företag

Spektrofotometri

Några formler

  • pV = nRT
  • n = m / M
  • c = n / V
Varning för frätande Kristaller av blått kopparsulfat Kopparklorid