Xpath

Xpath

Citat

Förkortningar

Exempel på hur man kan skriva i PHP

<?php $url = 'http://example.com' $dom = new DomDocument(); $markup = file_get_contents($url); $dom->loadHTML($markup); $xpath = new DOMXpath($dom); $elements = $xpath->query("//div[@id='content']"); echo $elements->item(0)->childNodes; echo $elements->item(0)->nodeValue; echo $elements->item(0)->textContent;

XPath selection by innertext

//myparent/mychild[text() = 'foo'] //myparent/mychild[. = 'foo']

Tagg

//tag

Tagg med class

//tag[@class='value']

Tagg med class som innehåller

//tag[contains(@class, 'value')]

För att slippa matcha class="Testvalue" or class="newTest"

//tag[contains(concat(' ', @class, ' '), ' value ')] //tag[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' value ')]

Tagg med class som börjar med

//tag[starts-with(@class,"value")]

Tagg med id

//tag[@id='value']

Tagg med children tag

//tag/children

Tagg med wildcard children tag

//tag/*

Tagg med childrens children tag

//tag//children

Eventuellt även

//tag::children

Tagg med första child

//tag/child[0]

normalize-space

normalize-space(@class)

normalize-space

normalize-space(@class)

count, index-of, tokenize

//*[count(index-of(tokenize(@class, 's+' ), $classname)) = 1]

Externa länkar

Kuriosa