Menade du?

  • HTML5 är den slutgiltiga versionen av HTML

  HTML

  HTML 5 logotyp W3C.org HTML5

  Förkortningar

  • HTML - Hypertext Markup Language
  • HTM - Hypertext Markup
  • DOM - Document Object Model
  • XSS - Cross-site scripting
  • WYSIWYG - What You See Is What You Get
  • SAML - Security Assertion Markup Language
  • BB - Bulletin Board

  • SGML - Standard Generalized Markup Language (ISO 8879:1986)

  Webbplats

  W3c.org

  Standardisering

  ISO 8879

  Font Awesome

  • fa-html5
  • fa-code

  Filändelser

  • HTML
  • XHTML

  Tagg för att definiera HTML 5

  <!doctype html>

  Tagg för HTML

  <html>

  Attribut för språk i HTML

  lang

  Taggar av förkortningar

  • DOCTYPE - Document type
  • ABBR - Abbreviation
  • B - Bold
  • BR - Break
  • COL - Column
  • DL - Description list
  • DEL - Deleted
  • DFN - Defining
  • DIR - Directory list
  • DL - Description list
  • EM - Emphasized text
  • H - Heading
  • HTML - Hypertext Markup Language
  • IMG - Image
  • INS - Inserted
  • KBD - Keyboard
  • KEYGEN - Key-pair generator
  • LI - List item
  • META - Metadata
  • NAV - Navigation
  • OL - Ordered list
  • P - Paragraph
  • PARAM - Parameter
  • PRE - Preformatted
  • Q - Quotation
  • S - Struck
  • SAMP - Sample
  • SUB - Subscripted
  • SUP - Superscripted
  • TT - Teletype text
  • UL - Unordered list
  • VAR - Variable
  Html 5 logotyp Exempel på image map

  Element

  Doctypes (DTD)

  • Strict
  • Transitional
  • Frameset

  Tagg för kommentarer

  <!-- En kommentar -->

  Nyheter i HTML 5

  API

  Frivilliga sluttaggar

  • html
  • head
  • body
  • p
  • dt
  • dd
  • li
  • option
  • thead
  • th
  • tbody
  • tr
  • td
  • tfoot
  • colgroup

  Förbjudna sluttaggar

  • img
  • input
  • br
  • hr
  • frame
  • area
  • base
  • basefont
  • col
  • isindec
  • link
  • meta
  • param

  Ramverk

  New Line

  &#13; &#10;

  WBR

  &#8203;

  Vill du lära dig mer om hur det fungerar med nya rader? Läs mer på vår sida som handlar om radbrytningar

  Ta bort HTML med Javascript

  withoutHTML = withHTML.replace(/(<([^>]+)>)/gi, "");

  Sätt header HTML med UTF-8 som kollationering

  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); Exempel på XML Markdown logotyp

  Liknande

  CSS 3 logotyp JavaScript logotyp

  Liknande

  Lista

  Externa länkar

  Importera funktion som används för att använda HTML i React

  import ReactDOM from "react-dom";