ASCII

Hexadecimal

Förkortningar

  • ASCII - American Standard Code for Information Interchange

Citat

7 bitar ger 127 möjliga tecken

Antal tecken

Styrtecken/kontrolltecken0-31
ASCII-tecken32-127
Utökade ASCII-tecken128-255

Vad är teckenokdning?

ASCII var den första teckenkodningen. Den definierar 127 olika alfanumeriska tecken som kan användas på internet.

ASCII har stöd för nummer (0-9), engelska bokstäver (A-Z), och vissa specialtecken som ! $ + - ( ) @ < >.

ANSI (Windows-1252) är Windows ursprungliga teckenkodning. Den har stöd för 256 olika teckenkoder.

ISO-8859-1 blev standard för HTML 4. Den har också stöd för 256 olika teckenkoder.

Eftersom ANSI och ISO är begränsade, ändrades standard till UTF-8 i HTML5.

UTF-8 (Unicode) innehåller nästan alla tecken och symboler i världen.

ASCII, som står för American Standard Code for Information Interchange, är en 7-bitars teckenkodning där varje bit representerar ett särskilt tecken. På denna sidan presenterar vi 8-bitar, 256 tecken, enl. ISO 8859-1 samt även Microsoft® Windows Latin-1 utökade tecken, vilka är tillgängliga i vissa program, t.ex. Word.

Styrtecken/kontrolltecken (Teckenkoderna 0-31)

De första 32 tecknen i ASCII tabellen är ej skrivbara utan används för att styra viss kringutrustning som t.ex skrivare där av namnet styrtecken.

DEC OCT HEX BIN Symbol HTML-nummer HTML-namn Beskrivning
0 000 00 00000000 NUL &#000;   Null char.
1 001 01 00000001 SOH &#001;   Start of Header
2 002 02 00000010 STX &#002;   Start of Text
3 003 03 00000011 ETX &#003;   End of Text
4 004 04 00000100 EOT &#004;   End of Transmission
5 005 05 00000101 ENQ &#005;   Enquiry
6 006 06 00000110 ACK &#006;   Acknowledgment
7 007 07 00000111 BEL &#007;   Bell
8 010 08 00001000 BS &#008;   Backspace
9 011 09 00001001 HT &#009;   Horizontal Tab
10 012 0A 00001010 LF &#010;   Line Feed
11 013 0B 00001011 VT &#011;   Vertical Tab
12 014 0C 00001100 FF &#012;   Form Feed
13 015 0D 00001101 CR &#013;   Carriage Return
14 016 0E 00001110 SO &#014;   Shift Out
15 017 0F 00001111 SI &#015;   Shift In
16 020 10 00010000 DLE &#016;   Data Link Escape
17 021 11 00010001 Dcl &#017;   XON Device Control 1
18 022 12 00010010 DC2 &#018;   Device Control 2
19 023 13 00010011 DC3 &#019;   XOFFDevice Control 3
20 024 14 00010100 DC4 &#020;   Device Control 4
21 025 15 00010101 NAK &#021;   Negative Acknowledgement
22 026 16 00010110 SYN &#022;   Synchronous Idle
23 027 17 00010111 ETB &#023;   End of Trans. Block
24 030 18 00011000 CAN &#024;   Cancel
25 031 19 00011001 EM &#025;   End of Medium
26 032 1A 00011010 SUB &#026;   Substitute
27 033 1B 00011011 ESC &#027;   Escape
28 034 1C 00011100 FS &#028;   File Separator
29 035 1D 00011101 GS &#029;   Group Separator
30 036 1E 00011110 RS &#030;   Record Separator
31 037 1F 00011111 US &#031;   Unit Separator

ASCII-tecken (Teckenkoderna 32-127)

Tecknen 32-127 är gemensam för alla varianter av ASCII-tabeller, de kallas även för de skrivbara tecknen i ASCII. Nästan alla tecken förkommer på ditt tangentbord. Talet 127 representerar kommandot DEL.

DEC OCT HEX BIN Symbol HTML-nummer HTML-namn Beskrivning
32 040 20 00100000   &#32;   Mellanslag
33 041 21 00100001 ! &#33;   Utropstecken
34 042 22 00100010 " &#34; &quot; Citationstecken (Citattecken)
35 043 23 00100011 # &#35;   Nummertecken (staket)
36 044 24 00100100 $ &#36;   Dollartecken
37 045 25 00100101 % &#37;   Procenttecken
38 046 26 00100110 & &#38; &amp; Ochtecken
39 047 27 00100111 ' &#39;   Apostrof
40 050 28 00101000 ( &#40;   Vänster parentes
41 051 29 00101001 ) &#41;   Höger parentes
42 052 2A 00101010 * &#42;   Asterisk
43 053 2B 00101011 + &#43;   Plus
44 054 2C 00101100 , &#44;   Komma
45 055 2D 00101101 - &#45;   Minus
46 056 2E 00101110 . &#46;   Punkt
47 057 2F 00101111 / &#47;   Divisionstecken (Slash)
48 060 30 00110000 0 &#48;   Siffran 0
49 061 31 00110001 1 &#49;   Siffran 1
50 062 32 00110010 2 &#50;   Siffran 2
51 063 33 00110011 3 &#51;   Siffran 3
52 064 34 00110100 4 &#52;   Siffran 4
53 065 35 00110101 5 &#53;   Siffran 5
54 066 36 00110110 6 &#54;   Siffran 6
55 067 37 00110111 7 &#55;   Siffran 7
56 070 38 00111000 8 &#56;   Siffran 8
57 071 39 00111001 9 &#57;   Siffran 9
58 072 3A 00111010 : &#58;   Kolon
59 073 3B 00111011 ; &#59;   Semikolon
60 074 3C 00111100 < &#60; &lt; Mindre än
61 075 3D 00111101 = &#61;   Lika med
62 076 3E 00111110 > &#62; &gt; Större än
63 077 3F 00111111 ? &#63;   Frågetecken
64 100 40 01000000 @ &#64;   Snabel-A (At)
65 101 41 01000001 A &#65;   Versalt A
66 102 42 01000010 B &#66;   Versalt B
67 103 43 01000011 C &#67;   Versalt C
68 104 44 01000100 D &#68;   Versalt D
69 105 45 01000101 E &#69;   Versalt E
70 106 46 01000110 F &#70;   Versalt F
71 107 47 01000111 G &#71;   Versalt G
72 110 48 01001000 H &#72;   Versalt H
73 111 49 01001001 I &#73;   Versalt I
74 112 4A 01001010 J &#74;   Versalt J
75 113 4B 01001011 K &#75;   Versalt K
76 114 4C 01001100 L &#76;   Versalt L
77 115 4D 01001101 M &#77;   Versalt M
78 116 4E 01001110 N &#78;   Versalt N
79 117 4F 01001111 O &#79;   Versalt O
80 120 50 01010000 P &#80;   Versalt P
81 121 51 01010001 Q &#81;   Versalt Q
82 122 52 01010010 R &#82;   Versalt R
83 123 53 01010011 S &#83;   Versalt S
84 124 54 01010100 T &#84;   Versalt T
85 125 55 01010101 U &#85;   Versalt U
86 126 56 01010110 V &#86;   Versalt V
87 127 57 01010111 W &#87;   Versalt W
88 130 58 01011000 X &#88;   Versalt X
89 131 59 01011001 Y &#89;   Versalt Y
90 132 5A 01011010 Z &#90;   Versalt Z
91 133 5B 01011011 [ &#91;   Vänster hakparentes
92 134 5C 01011100 &#92;   Backslash
93 135 5D 01011101 ] &#93;   Höger hakparentes
94 136 5E 01011110 ^ &#94;   Utelämningstecken (Caret)
95 137 5F 01011111 _ &#95;   Horisontell linje
96 140 60 01100000 ` &#96;   Grav ( Acute accent )
97 141 61 01100001 a &#97;   Gement a
98 142 62 01100010 b &#98;   Gement b
99 143 63 01100011 c &#99;   Gement c
100 144 64 01100100 d &#100;   Gement d
101 145 65 01100101 e &#101;   Gement e
102 146 66 01100110 f &#102;   Gement f
103 147 67 01100111 g &#103;   Gement g
104 150 68 01101000 h &#104;   Gement h
105 151 69 01101001 i &#105;   Gement i
106 152 6A 01101010 j &#106;   Gement j
107 153 6B 01101011 k &#107;   Gement k
108 154 6C 01101100 l &#108;   Gement l
109 155 6D 01101101 m &#109;   Gement m
110 156 6E 01101110 n &#110;   Gement n
111 157 6F 01101111 o &#111;   Gement o
112 160 70 01110000 p &#112;   Gement p
113 161 71 01110001 q &#113;   Gement q
114 162 72 01110010 r &#114;   Gement r
115 163 73 01110011 s &#115;   Gement s
116 164 74 01110100 t &#116;   Gement t
117 165 75 01110101 u &#117;   Gement u
118 166 76 01110110 v &#118;   Gement v
119 167 77 01110111 w &#119;   Gement w
120 170 78 01111000 x &#120;   Gement x
121 171 79 01111001 y &#121;   Gement y
122 172 7A 01111010 z &#122;   Gement z
123 173 7B 01111011 { &#123;   Vänster krullparentes
124 174 7C 01111100 | &#124;   Vertikal linje
125 175 7D 01111101 } &#125;   Höger krullparentes
126 176 7E 01111110 ~ &#126;   Tilde
127 177 7F 01111111 &#127;   Delete

Utökade ASCII-tecken (Teckenkoderna 128-255)

Finns flera varianter av 8-bitars ASCII men i denna tabell visas dem enligt ISO 8859-1, även kallad ”Latin-1”. Denna tabell innehåller de svenska tecknen å ä ö, både som versaler och gemener. Plats 129-159 består av Microsoft® Windows Latin-1 utökade tecken.

DEC OCT HEX BIN Symbol HTML-nummer HTML-namn Beskrivning
128 200 80 10000000 &#128; &euro; Euro
129 201 81 10000001 &#129;    
130 202 82 10000010 &#130; &sbquo;  
131 203 83 10000011 ƒ &#131; &fnof;  
132 204 84 10000100 &#132; &bdquo;  
133 205 85 10000101 &#133; &hellip; Horisontal ellipsis
134 206 86 10000110 &#134; &dagger; Dagger
135 207 87 10000111 &#135; &Dagger; Double dagger
136 210 88 10001000 ˆ &#136; &circ; Circumflex
137 211 89 10001001 &#137; &permil; Promille
138 212 8A 10001010 Š &#138; &Scaron;  
139 213 8B 10001011 &#139; &lsaquo; Enkelt vinklat citat vänster
140 214 8C 10001100 Œ &#140; &OElig;  
141 215 8D 10001101 &#141;    
142 216 8E 10001110 Ž &#142;    
143 217 8F 10001111 &#143;    
144 220 90 10010000   &#144;    
145 221 91 10010001 &#145; &lsquo; Citat enkelt vänster
146 222 92 10010010 &#146; &rsquo; Citat enkelt höger
147 223 93 10010011 &#147; &ldquo; Citat dubbel vänster
148 224 94 10010100 &#148; &rdquo; Citat dubbel höger
149 225 95 10010101 &#149; &bull;  
150 226 96 10010110 &#149; &ndash; Enkel dash
151 227 97 10010111 &#151; &mdash; Dubbel dash
152 230 98 10011000 ˜ &#152; &tilde;  
153 231 99 10011001 &#153; &trade; Varumärke (Trademark)
154 232 9A 10011010 š &#154; &scaron;  
155 233 9B 10011011 &#155; &rsaquo; Enkelt vinklat citat höger
156 234 9C 10011100 œ &#156; &oelig;  
157 235 9D 10011101 &#157;    
158 236 9E 10011110 ž &#158;    
159 237 9F 10011111 Ÿ &#159; &Yuml;  
160 240 A0 10100000   &#160; &nbsp; Icke-brytande blanksteg
161 241 A1 10100001 ¡ &#161; &iexcl; Upp-och-nedvänt utropstecken
162 242 A2 10100010 ¢ &#162; &cent; Centtecken
163 243 A3 10100011 £ &#163; &pound; Pundtecken
164 244 A4 10100100 ¤ &#164; &curren; Allmän valutasymbol
165 245 A5 10100101 ¥ &#165; &yen; Yentecken
166 246 A6 10100110 ¦ &#166; &brvbar; Pipe/Vertikalt brutet streck
167 247 A7 10100111 § &#167; &sect; Paragrafsymbol
168 250 A8 10101000 ¨ &#168; &uml; Trema (dieresis, omljud)
169 251 A9 10101001 © &#169; &copy; Copyright-tecken
170 252 AA 10101010 ª &#170; &ordf; Feminine ordinal
171 253 AB 10101011 « &#171; &laquo; Dubbla vinkelcitationstecken (gåsögon), vänster
172 254 AC 10101100 ¬ &#172; &not; Logiskt icke-tecken
173 255 AD 10101101 ­ &#173; &shy; Kort talstreck
174 256 AE 10101110 ® &#174; &reg; Registrerat varumärke
175 257 AF 10101111 ¯ &#175; &macr; Makron
176 260 B0 10110000 ° &#176; &deg; Gradtecken
177 261 B1 10110001 ± &#177; &plusmn; Plus-minus -tecken
178 262 B2 10110010 ² &#178; &sup2; Upphöjt till 2
179 263 B3 10110011 ³ &#179; &sup3; Upphöjt till 3
180 264 B4 10110100 ´ &#180; &acute; Accent
181 265 B5 10110101 µ &#181; &micro; Mikrotecken
182 266 B6 10110110 &#182; &para; Paragraftecken
183 267 B7 10110111 · &#183; &middot; Mittenpunkt (skalärprodukt)
184 270 B8 10111000 ¸ &#184; &cedil; Cedilj
185 271 B9 10111001 ¹ &#185; &sup1; Mikro
186 272 BA 10111010 º &#186; &ordm; Masculine ordinal
187 273 BB 10111011 » &#187; &raquo; Dubbla vinkelcitationstecken (gåsögon), höger
188 274 BC 10111100 ¼ &#188; &fracl4; En fjärdedel
189 275 BD 10111101 ½ &#189; &fracl2; En halv
190 276 BE 10111110 ¾ &#190; &frac34; Tre fjärdedelar
191 277 BF 10111111 ¿ &#191; &iquest; Upp-och-nedvänt frågetecken
192 300 C0 11000000 À &#192; &Agrave; A med grav accent
193 301 cl 11000001 Á &#193; &Aacute; A med akut accent
194 302 C2 11000010 Â &#194; &Acirc; A med cirkumflex
195 303 C3 11000011 Ã &#195; &Atilde; A med tilde
196 304 C4 11000100 Ä &#196; &Auml; A med trema
197 305 C5 11000101 Å &#197; &Aring; A med ring
198 306 C6 11000110 Æ &#198; &AElig; Ligatur A+E
199 307 C7 11000111 Ç &#199; &Ccedil; C med cedilj
200 310 C8 11001000 È &#200; &Egrave; E med grav accent
201 311 C9 11001001 É &#201; &Eacute; E med akut accent
202 312 CA 11001010 Ê &#202; &Ecirc; E med cirkumflex
203 313 CB 11001011 Ë &#203; &Euml; E med trema
204 314 CC 11001100 Ì &#204; &Igrave; I med grav accent
205 315 CD 11001101 Í &#205; &Iacute; I med akut accent
206 316 CE 11001110 Î &#206; &Icirc; I med cirkumflex
207 317 CF 11001111 Ï &#207; &Iuml; I med trema
208 320 D0 11010000 Ð &#208; &ETH; (ETH)
209 321 D1 11010001 Ñ &#209; &Ntilde; N med tilde
210 322 D2 11010010 Ò &#210; &Ograve; O med grav accent
211 323 D3 11010011 Ó &#211; &Oacute; O med akut accent
212 324 D4 11010100 Ô &#212; &Ocirc; O med cirkumflex
213 325 D5 11010101 Õ &#213; &Otilde; O med tilde
214 326 D6 11010110 Ö &#214; &Ouml; O med trema
215 327 D7 11010111 × &#215; &times; Multiplikationstecken
216 330 D8 11011000 Ø &#216; &Oslash; Snedstruket O
217 331 D9 11011001 Ù &#217; &Ugrave; U med grav accent
218 332 DA 11011010 Ú &#218; &Uacute; U med akut accent
219 333 DB 11011011 Û &#219; &Ucirc; U med cirkumflex
220 334 DC 11011100 Ü &#220; &Uuml; U med trema/umlaut
221 335 DD 11011101 Ý &#221; &Yacute; Tyskt dubbel-s
222 336 DE 11011110 Þ &#222; &THORN; Isländska THORN-tecknet
223 337 DF 11011111 ß &#223; &szlig; Tyskt dubbel-S
224 340 E0 11100000 à &#224; &agrave; a med grav accent
225 341 E1 11100001 á &#225; &aacute; a med akut accent
226 342 E2 11100010 â &#226; &acirc; a med cirkumflex
227 343 E3 11100011 ã &#227; &atilde; a med tilde
228 344 E4 11100100 ä &#228; &auml; a med trema
229 345 E5 11100101 å &#229; &aring; a med ring
230 346 E6 11100110 æ &#230; &aelig; aelig
231 347 E7 11100111 ç &#231; &ccedil; c med cedilj
232 350 E8 11101000 è &#232; &egrave; e med grav accent
233 351 E9 11101001 é &#233; &eacute; e med akut accent
234 352 EA 11101010 ê &#234; &ecirc; e med cirkumflex
235 353 EB 11101011 ë &#235; &euml; e med trema
236 354 EC 11101100 ì &#236; &igrave; i med grav accent
237 355 ED 11101101 í &#237; &iacute; i med akut accent
238 356 EE 11101110 î &#238; &icirc; i med cirkumflex
239 357 EF 11101111 ï &#239; &iuml; i med trema
240 360 F0 11110000 ð &#240; &eth; eth
241 361 F1 11110001 ñ &#241; &ntilde; n med tilde
242 362 F2 11110010 ò &#242; &ograve; o med grav accent
243 363 F3 11110011 ó &#243; &oacute; o med akut accent
244 364 F4 11110100 ô &#244; &ocirc; o med cirkumflex
245 365 F5 11110101 õ &#245; &otilde; o med tilde
246 366 F6 11110110 ö &#246; &ouml; o med trema
247 367 F7 11110111 ÷ &#247; &divide; Divisionstecken
248 370 F8 11111000 ø &#248; &oslash; Snedstruket o
249 371 F9 11111001 ù &#249; &ugrave; u med grav accent
250 372 FA 11111010 ú &#250; &uacute; u med akut accent
251 373 FB 11111011 û &#251; &ucirc; u med cirkumflex
252 374 FC 11111100 ü &#252; &uuml; u med trema/umlaut
253 375 FD 11111101 ý &#253; &yacute; y med akut accent
254 376 FE 11111110 þ &#254; &thorn; Isländska thorn-tecknet
255 377 FF 11111111 ÿ &#255; &yuml; y med trema
Unicode logotyp

Liknande

Förkortningar

  • ISO

  • BR - break
  • WBR - word break
  • ZWSP - Zero-width space

ISO

ISO 8859-1

Innehåller

Liknande namn

Teleprinter

Prylar

  • Teleprinter

Externa länkar

Exempel på Telnet

telnet towel.blinkenlights.nl