Databaser

Skiss av databas

Förkortningar

  • DB - DataBase
  • ODBC - Open DataBase Connectivity
  • DBMS - Database management systems
  • RDBMS - Relational database management system
  • ORM - Object/Relational Mapping
  • OLTP - Online transaction processing

Font Awesome

  • fa-database

Filändelser

  • .dbf

Maximum length for mysql type text

TINYBLOB, TINYTEXTL + 1 bytes, where L < 2^8(255 Bytes)
BLOB, TEXTL + 2 bytes, where L < 2^16(64 Kilobytes)
MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXTL + 3 bytes, where L < 2^24(16 Megabytes)
LONGBLOB, LONGTEXTL + 4 bytes, where L < 2^32(4 Gigabytes)
Type | Maximum length -----------+------------------------------------- TINYTEXT | 255 (2 8−1) bytes TEXT | 65,535 (216−1) bytes = 64 KiB MEDIUMTEXT | 16,777,215 (224−1) bytes = 16 MiB LONGTEXT | 4,294,967,295 (232−1) bytes = 4 GiB
TINYBLOB, TINYTEXT L + 1 bytes, where L < 2^8 (255 Bytes) BLOB, TEXT L + 2 bytes, where L < 2^16 (64 Kilobytes) MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT L + 3 bytes, where L < 2^24 (16 Megabytes) LONGBLOB, LONGTEXT L + 4 bytes, where L < 2^32 (4 Gigabytes)

Citat

Ett smidigt och snabbt sätt att spara och hämta data på.
Databaskopplingar

Begrepp

Cassandra logotyp MariaDB logotyp MariaDB logotyp DynamoDB logotyp MongoDB logotyp Neo4j logotyp PostgreSQL logotyp

Typer

Förkortningar

Välj databas med MySQL

USE MY_DATABASE;

Databaser på servern

/var/lib/mysql/

Databaser lokalt

/Applications/MAMP/db/mysql/ Databaser

Exempel på gratis databaser

Kollationering

InfluxDB logotyp

Tjänster

Använd dBase i PHP

$db = dbase_open('file.dbf', 0); if ($db) { //return dbase_get_header_info($db); $total = dbase_numrecords($db); for ($i = 1; $i <= $total; $i++) { echo dbase_get_record($db, $i)[0] . '
'; } dbase_close($db); }

Namn