Databaser

Skiss av databas

Förkortningar

 • DB - DataBase
 • ODBC - Open DataBase Connectivity
 • DBMS - Database management systems
 • RDBMS - Relational database management system
 • ORM - Object/Relational Mapping
 • OLTP - Online transaction processing

Font Awesome

 • fa-database

Maximum length for mysql type text

TINYBLOB, TINYTEXTL + 1 bytes, where L < 2^8(255 Bytes)
BLOB, TEXTL + 2 bytes, where L < 2^16(64 Kilobytes)
MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXTL + 3 bytes, where L < 2^24(16 Megabytes)
LONGBLOB, LONGTEXTL + 4 bytes, where L < 2^32(4 Gigabytes)
Type | Maximum length -----------+------------------------------------- TINYTEXT | 255 (2 8‚ąí1) bytes TEXT | 65,535 (216‚ąí1) bytes = 64 KiB MEDIUMTEXT | 16,777,215 (224‚ąí1) bytes = 16 MiB LONGTEXT | 4,294,967,295 (232‚ąí1) bytes = 4 GiB
TINYBLOB, TINYTEXT L + 1 bytes, where L < 2^8 (255 Bytes) BLOB, TEXT L + 2 bytes, where L < 2^16 (64 Kilobytes) MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT L + 3 bytes, where L < 2^24 (16 Megabytes) LONGBLOB, LONGTEXT L + 4 bytes, where L < 2^32 (4 Gigabytes)

Citat

Ett smidigt och snabbt sätt att spara och hämta data på.
Databaskopplingar

Begrepp

 • Tabell
 • Kolumn
 • Rad
 • Id
Cassandra logotyp MariaDB logotyp MariaDB logotyp DynamoDB logotyp MongoDB logotyp Neo4j logotyp PostgreSQL logotyp

Typer

Databaser på servern

/var/lib/mysql/

Databaser lokalt

/Applications/MAMP/db/mysql/ Databaser

Exempel på gratis databaser

Kollationering

InfluxDB logotyp

Tjänster

Externa länkar

Varning för frätande

Kuriosa

Miljödiplom från Svensk miljödatabas