Server

Servrar Servrar Server

En dator som det, med hjälp av internet, går att hämta data ifrån.

Font Awesome

 • fa-server

Förkortningar

Typer

 • VPS - Virtual Private Server
 • VDS - Virtual Dedicated Server
 • VS - Virtual Server

 • IIS - Internet Information Server
 • TFS - Team Foundation Server

Teknik

 • Server Side Rendering (SSR)
Logo branding stripeing Discord logotyp Discord logotyp

Typer

Nätverk

 • Kluster

Plats

 • Serverhall
 • Serverrum
 • Rack
Bärbar dator

Liknande

Statuskoder från HTTP vid fel på server

 • 500Internal Server Error
 • 501Not Implemented
 • 502Bad Gateway
 • 503Service Unavailable
 • 504Gateway Timeout
 • 505HTTP Version Not Supported
 • 511Network Authentication Required

Visa server från header med AJAX i JavaScript

function split_to_object(cntn, first, second) { arr = cntn.split(first); obj = {}; arr.forEach(function (line) { parts = line.split(second); header = parts.shift(); value = parts.join(second); obj[header] = value; }); return obj; } xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("GET", '/', true); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4) { headers = split_to_object(xhr.getAllResponseHeaders().trim(), /[\r\n]+/, ': '); type = split_to_object('mime-type=' + headers['content-type'], '; ', '='); alert(headers.server); } } xhr.send(); MAMP logotyp WAMP logotyp

Mjukvara för localhost

Filezilla logotyp

Program

Konfigurera

 • .htaccess
 • mod_rewrite
 • php.ini
 • httpd.conf
 • robots.txt

Inställningar

Installation

PHP-server

php -S "[::]:8000" php -S "[::1]:8000"

Python-server

python -m SimpleHTTPServer 8000

Flytta filer till server

scp . user@ip:/folder

>Hämta filer från server

scp user@ip:/folder .

Variabel för $_SERVER i PHP

 • [HTTP_HOST]
 • [HTTP_USER_AGENT]
 • [HTTP_ACCEPT]
 • [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE]
 • [HTTP_ACCEPT_ENCODING]
 • [HTTP_ACCEPT_CHARSET]
 • [HTTP_KEEP_ALIVE]
 • [HTTP_CONNECTION]
 • [HTTP_REFERER]
 • [HTTP_COOKIE]
 • [PATH]
 • [SystemRoot]
 • [COMSPEC]
 • [PATHEXT]
 • [WINDIR]
 • [SERVER_SIGNATURE]
 • [SERVER_SOFTWARE]
 • [SERVER_NAME]
 • [SERVER_ADDR]
 • [SERVER_PORT]
 • [REMOTE_ADDR]
 • [DOCUMENT_ROOT]
 • [SERVER_ADMIN]
 • [SCRIPT_FILENAME]
 • [REMOTE_PORT]
 • [GATEWAY_INTERFACE]
 • [SERVER_PROTOCOL]
 • [REQUEST_METHOD]
 • [QUERY_STRING]
 • [REQUEST_URI]
 • [SCRIPT_NAME]
 • [PHP_SELF]
 • [REQUEST_TIME]
Amazon logotyp Pantheon logotyp

Företag

Linux logotyp

Operativsystem

Rekommenderar

Nätverksuttag Nätverksuttag Nätverksuttag Nätverksuttag Nätverksuttag

Uttag

 • Nätverksuttag
Apache logotyp Serverless - Amazon Lambda

Företag

Microsoft SQL Server logotyp Microsoft Hyper-V logotyp

Microsoft

Serverless logotyp

Tjänster

Community

Tester

Nyheter

Externa länkar