Meta

Meta-taggar i HTML

Förkortningar

  • RDF - Resource Description Framework
  • RFC - Request For Comment

RFC

2045 2046

Citat

Data om data

Attributer

  • charset
  • content
  • http-equiv
  • name
  • scheme

To disable a sitelinks searchbox

<name="google" content="nositelinkssearchbox">

Sökmotorsindexering

<meta name="robots" content="noindex, nofollow">

Teckenkodning

<meta charset="utf-8">

Nyckelord

5-10 borde vara max (175 characters). Var säker på att lägga till 3-4 nyckelord som används i sidans titel först. Kom ihåg att både Google och Yahoo ignorerar taggen, även om mindre sökmotorer använder det.

<meta name="keywords" content="keywords, keyword">

Beskrivning

150 bokstäver. Kontrollera att 3-4 nyckelord som finns med i sidans titel och nyckelord finns med, och att detta är en läsbar mening för en mänsklig användare. Var beskrivande och entice clickthrough. sökmotorer är nu incorporating clickthrough i deras algoritm för rankning.

<meta name="description" content="A description">

Generator

<meta name="generator" content="Name of Generator"> Minimal UI

Viewport

<meta name="viewport" content="width=device-width"> <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;"> viewport = document.createElement('meta'); viewport.name = 'viewport'; viewport.content = 'width=device-width'; document.head.appendChild(viewport);

Webbapp

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="no">

Titel

<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Title of Web app">

Telefon

<meta name="format-detection" content="telephone=no">

Refresh

<meta http-equiv="refresh" content="600">

Författare

Är inte nödvändig för sökmotorer och är rekommenderat att inte använda. Kom ihåg att delar av vissa algoritmer för sökmotorer har en text mot kod ratio. Du vill ha mer beneficial HTML text innehåll än kod. Ett annat förslag skulle vara att inkludera en tagg för språk och attribut för bilder. Detta har förstås ingen bearing för hur sökmotorer rankar, men kommer hjälpa din sida att ladda snabbare eftersom sökmotorer inte behöver identifiera detta på egen hand.

Cache

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <meta http-equiv="Expires" content="-1">

Platser

<meta name="DC.title" content="Plats"> <meta name="geo.region" content="SE-O"> <meta name="geo.placename" content="Göteborg"> <meta name="geo.position" content="60.128161;18.643501"> <meta name="ICBM" content="60.128161, 18.643501"> <meta name="theme-color" content="#ffffff"> <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests"> <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="block-all-mixed-content">

Externa länkar

Metaknight Metapod Metagross