Typsnitt

I shot the Serif Anfang Anfang

Förkortningar

 • TTF - True Type Font
 • OTF - Open Type Fonts (Adobe)
 • EOT - Embedded Open Type
 • WOFF - Web Open Font Format (Mozilla)
 • SVG - Scalable Vector Graphics
 • WOFF2 -

Font Awesome

 • fa-font

CSS

font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-language-override: inherit; font-size: inherit; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-synthesis: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; Double-story and single-story lowercase miniscule G Serif och Sans Serif

Vad är en serif?

En serif är en bokstav med ett typsnitt där bokstäverna har "klackar".

Kerning

Exempel på ligaturer

ff
fi
fl
ffi
ffl

ff
fi
fl
ffi
ffl

Font Awesome logotyp

Font Awesome

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.1/css/all.css"> <script defer src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.1/js/all.js"></script>

Mapp för fonter i operativsystemet Os X

/Volumes/Macintosh HD/Library/Fonts /System/Library/Fonts FontPrep logotyp

Program

Font Awesome logotyp Comic sans

Exempel på vanliga typsnitt

 • Arial
 • Comic Sans MS
 • Courier
 • Font Awesome
 • Impact
 • Georgia
 • Helvetica
 • Verdana
 • Lithos Pro
 • Monospace
 • Papyrus
 • Times New Roman
 • Trebuchet
 • Verdana
FiraCode Hand of Sean

Exempel på fler typsnitt

Lorem ipsum Ikoner i block CSS 3 logotyp

Externa länkar

MyFonts logotyp