User experience

User experience User experience in action Ux Design for accessibility

Standard

ISO 9241 - User experience evaluation

The international standard on ergonomics of human system interaction, ISO 9241-210

Förkortningar

  • UX - User Experience
  • HCI - Human Computer Interaction
  • TDD - Test driven development
  • BDD - Behavior Driven Development

Kända personer

  • Donald A. Norman

Liknande

  • Tillgänglighet
Hotjar logotyp Hotjar logotyp

Externa länkar