Visste du?

 • Att det finns en tagg som handlar om samma saker som denna sidan. Den ser ut såhär

Media

Hej i pratbubbla

Förkortningar

 • PR - Public relations
 • IT - Informationsteknik
 • IKT - Informations- och kommunikationsteknik
 • TT - Tidningarnas Telegrambyrå

 • DAP - Device APIs Policy

 • EME - Encrypted Media Extensions

 • MBF - Mediebyråforeningen

 • MPD - Media Presentation Description

Font Awesome

 • fa-mobile&#xf10b
 • fa-tablet
 • fa-laptop
 • fa-desktop
 • fa-television

Lista

 • WebM - uses the VP8 codec for video and the Vorbis codec for audio
 • MP4 - uses the H.264 codec for video and the AAC codec for audio

Exempel på vad man kan få ut från audio och video

 • autoplay
 • controls
 • currentSrc
 • currentTime
 • duration
 • ended
 • loop
 • mediaKeys
 • muted
 • paused
 • playbackRate
 • preload
 • readyState

Lista

Företag som är med i Alliance for Open Media

Företag som inte är med i Alliance for Open Media än

HTML

input type="file" accept="image/*;capture=camera" input type="file" accept="video/*;capture=camcorder" input type="file" accept="audio/*;capture=microphone" Mediatec logotyp Mediatec logotyp Medium logotyp Mediawiki logotyp Wikimedia logotyp Media Markt logotyp Macromedia logotyp Hi-Media logotyp Kodi logotyp Kodi logotyp Kodi logotyp

Externa länkar

Medium