Visste du?

 • Att det finns en tagg som handlar om samma saker som denna sidan. Den ser ut såhär

Menade du?

  Media

  Hej i pratbubbla

  Förkortningar

  • PR - Public relations
  • IT - Informationsteknik
  • IKT - Informations- och kommunikationsteknik
  • TT - Tidningarnas Telegrambyrå

  • DAP - Device APIs Policy

  • EME - Encrypted Media Extensions

  • MBF - Mediebyråforeningen

  • MPD - Media Presentation Description

  Font Awesome

  • fa-mobile
  • fa-tablet
  • fa-laptop
  • fa-desktop
  • fa-television

  Typer

  Lista

  • WebM - uses the VP8 codec for video and the Vorbis codec for audio
  • MP4 - uses the H.264 codec for video and the AAC codec for audio

  Exempel på vad man kan få ut från audio och video

  • autoplay
  • controls
  • currentSrc
  • currentTime
  • duration
  • ended
  • loop
  • mediaKeys
  • muted
  • paused
  • playbackRate
  • preload
  • readyState

  Lista

  Företag som är med i Alliance for Open Media

  Företag som inte är med i Alliance for Open Media än

  Företag

  Teknik

  HTML

  input type="file" accept="image/*;capture=camera" input type="file" accept="video/*;capture=camcorder" input type="file" accept="audio/*;capture=microphone" Mediatec logotyp Mediatec logotyp Medium logotyp Mediawiki logotyp Wikimedia logotyp Media Markt logotyp Macromedia logotyp Hi-Media logotyp Kodi logotyp Kodi logotyp Kodi logotyp

  Externa länkar

  Medium