Visste du?

 • Att det finns en tagg som handlar om nästan samma saker som denna sidan. Den ser ut såhär

Webbutveckling

Staty utanför campus Karlshamn

Förkortningar

 • GWD - Google Web Designer
Piren uppifrån

Vill du vara med och skapa innehållet på framtidens webb? Då är den här utbildningen lämplig för dig. Här lär du dig skapa applikationer och tjänster för datorer, surfplattor och smartphones. Jobben finns både inom och utanför mediebranschen.

Profil

Webben är i ständigt behov av att utvecklas som mötesplats och som plattform för nya tjänster. Till exempel behöver webbyråer, tidningsföretag, spelföretag, reklambyråer och även myndigheter din kompetens som webbutvecklare. Du arbetar med både form och innehåll för att engagera och aktivera dina målgrupper. Programmet Webbutveckling är inriktat på digital infrastruktur för medieproduktion. Webben befinner sig i en starkt expansiv utvecklingsfas, kontrollen över webben har flyttats från experterna till användarna, till sociala nätverk, bloggare, filmare, ljud- och musikproducenter. Nu är det många som utvecklar system, tjänster, form och innehåll för att kommunicera med många. Producent och konsument ryms ofta inom samma individ. En professionsutbildning i webbutveckling innehåller därför bla dessa utmaningar: att arbeta med utveckling av koncept, teknik, form, innehåll för webbapplikationer att arbeta med de senaste teknikerna, programspråken, ramverken och koncepten för utveckling av webbapplikationer och webbtjänster att arbeta med och utveckla förutsättningarna för uppkopplade medier, för många medieformer att utveckla tjänster som är sammankopplade med varandra och som kan nås av många genom datorer, smarta enheter, webbaserade applikationer och tjänster med flera distributionsformer att utveckla den mest framtidsinriktade webben som kombinerar interaktivitet, öppenhet, säkerhet och nytta. Det handlar lika mycket om att utveckla idéer som att utveckla nya applikationer i hantverks- och produktionskurser

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: Medieteknik Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.

Citat

Generell kandidatexamen i medieteknik med inriktning webbutveckling

Förkortningar

 • BDD - Behavior-driven development
Kursplan

Årskurs 1

 • Introduktion till webbutveckling
 • Agile och dynamisk skriptning
 • Agile och dynamisk skriptning 2
 • Visuell retorik
 • Webbproduktion
 • Flash
 • Avancerad webbproduktion
 • Produktion i digitala medier

Årskurs 2

 • Case-kurs
 • Databasteknik
 • .net och #c
 • Frameworks och toolkits
 • Projekt i webbutveckling
 • Produktion i digitala medier

Årskurs 3

 • Tematisk fördjupning
 • Kandidatarbete för medieteknik

Sommarkurser

Solnedgång
Bryggan Etapper Johnny Bunko

Böcker

Skolor

Stad

Externa länkar